X1-X1系列运动蓝牙


产品描述 Product description

  • X1-X1系列运动蓝牙
  • X1-X1系列运动蓝牙
  • 蓝牙耳机
  • 953

耳机型号:X1运动蓝牙

耳机类型:X1系列磁吸入耳式

蓝牙方案:杰理

蓝牙版本:Bluetooth 4.2                                                              

发声原理:动圈

电池容量:60mAh                                 

喇叭直径:10(φmm)

喇叭阻抗:--Ω

灵  敏  度:--±5dB/mw(dB)

喇叭功率:3-5MW

频响范围:20-20000HZ(hz)

可选颜色:   黑、灰、银